آخرین مهلت برای ثبت نام PGC - Translating... - دوتا2باز

Coming Soon new free tournament

آخرین مهلت برای ثبت نام PGC

3/16/2017 11:53:23 AM

مسئولیت برگزاری مسابقات PGC سری دوم نیز برعهده گروه دوتا۲باز قرار گرفت. به همین منظور سری ProLeauge7 این گروه لغو گردید تا کار با PGC دوره دوم ادامه پیدا کند. این مسابقات فرصتی است بسیار کمیاب برای تمام کسانی که می خواهند در بازی های رایانه ای خودی نشان دهند و تجربه ی شیرینی را به یادگار بسپارند.

 

مسابقات جام بزرگ بازی های رایانه ای خلیج فارس در رشته DOTA 2 – ۵v5  

برای سومین دور پیاپی جام بزرگ خلیج فارس رشته DOTA2 گروهی را با جوایزبسیار ارزنده در لیست بازی های خود قرار داد.

در مسابقات گروهی پنج به پنج بازی ها بصورت زیر برگزار میشوند :

این دوره بازی ها در ۲ مرحله برگزار میشود .

مرحله اول بصورت آنلاین بوده و ۸ تیم برتر مشخص میشوند .

مرحله دوم بصورت حضوری بین ۸ تیم برتر مرحله اول و در تهران برگزار میشود .

مجموع جوایز این دوره ۱۵۰ میلیون ریال میباشد که همانند سایر رشته های مسابقات به ۸ تیم برتر تعلق میگیرد.

 

جدول جوایز به شرح زیر است :

بازی تیم اول تیم دوم تیم سوم تیم های چهارم تا هشتم ( هر تیم) مجموع جوایز
DOTA2 – ۵v5 ۵۰ میلیون ریال ۳۰ میلیون ریال ۲۰ میلیون ریال ۱۰ میلیون ریال ۱۵۰ میلیون ریال

  

برای شرکت در مسابقات ابتدا از اینجا قوانین کلی مسابقات و سپس از اینجا قوانین رشته DOTA 2 -5v5 را بدقت مطالعه بفرمایید.

برای ثبت نام ابتدا از اینجا آموزش نحوه ثبت نام را بدقت مطالعه نموده و سپس از اینجا ثبت نام نمایید .


 

مسابقات جام بزرگ بازی های رایانه ای خلیج فارس در رشته DOTA 2 – 1 v 1 

مسابقات بازی های رایانه ای جام بزرگ خلیج فارس در دوره سوم همچون دوره دوم اقدام به برگزاری مسابقات DOTA 2 بصورت یک به یک و گروهی نموده است .

در مسابقات انفرادی یک به یک بازی ها بصورت زیر برگزار میشوند :

بازی های در ۲ مرحله مقدماتی بصورت آنلاین و مرحله نهایی بصورت حضوری در تهران برگزار میشوند .

۸ نفر برتر مرحله مقدماتی به مرحله نهایی راه پیدا خواهند کرد .

جدول مسابقات بصورت ۲ حذفی میباشد .

کلیه بازی ها بصورت Best of 1 برگزار خواهند شد .

بازی فینال بصورت Best of 3 برگزار خواهد شد .

مجموع جوایز این رشته مبلغ ۳۰ میلیون ریال است .

 

جدول جوایز به شرح زیر است :

بازی نفر‬‎اول ‎‫نفر‬‎دوم ‎‫نفر‬‎سوم نفرات چهارم تا هشتم ( هر نفر)‬‎ مجموع جوایز
DOTA 2 – ۱v1 ۱۰ میلیون ریال ۶ میلیون ریال ۴ میلیون ریال ۲ میلیون ریال ۳۰ میلیون ریال

 

برای شرکت در مسابقات ابتدا از اینجا قوانین کلی مسابقات و سپس از اینجا قوانین رشته DOTA 2 – ۱ v 1 را بدقت مطالعه بفرمایید.

برای ثبت نام ابتدا از اینجا آموزش نحوه ثبت نام را بدقت مطالعه نموده و سپس از اینجا ثبت نام نمایید .


 

۱۵ میلیون تومان برای بازی دوتا ۲ جایزه در نظر گرفته شده است که این رقم بی سابقه است. ۸ تیم به مرحله لن در تهران که شامل خوابگاه و سایر امکانات نیز هست، راهی خواهند شد. تیم اول به میزان ۵ میلیون تومان از این مقدار را با خود به خانه می برد! پس جایی برای صبر کردن نمانده و همه ی تیم ها قبل از اینکه ظرفیت ها تکمیل شوند در این مسابقه ی بزرگ ثبت نام کنند. 

لینک سایت PGC 


HappyMan
<< قبلی بعدی >>