کانال تلگرام افتتاح شد - Translating... - دوتا2باز

Coming Soon new free tournament

کانال تلگرام افتتاح شد

3/16/2017 12:13:42 PM

یکی از بزرگترین کانال های دوتا ۲ و استیم ایران در تلگرام افتتاح شد. در این کانال آخرین اخبار سایت های 

Dota2Baz.com

Dota2News.ir

منتشر خواهد شد.

 

آدرس این کانال https://www.dota2baz.com/Home/detail/7 می باشد. اگر عضو این گروه هستید دوستان خود را نیز دعوت کنید.

 

کانال هایی مشاهده شده که همنام این سایت ها هستند، لازم است که ذکر شود این کانال تنها کانال رسمی این سایت ها است


HappyMan
<< قبلی بعدی >>